Išmintis

Salomono pamokslo žodžiai, perskyrimas 12:9,11

Kurs pasižemina ir savo ūkį aprūpina, tas geresnis už tą, kurs didžiu nor buti, duonos pristokodamas. Savo dirvą įgyvenąsis duonos pilnai turės, bet nereikalingus daiktus sekąsis durnas yra.

 

Published in: on 7 kovo, 2010 at 08:07  Comments (2)  
Tags: , ,