Jonas Krikštytojas (II)

Evangelija šv. Lukošiaus, perskyrimas 3:8-14

Dabokitės, darykite tikrus vaisius prisivertimo ir neapsiimkite sakyti: mes turime Abraomą tėvu. Nės aš sakau jums: Dievas gal Abraomui iš šių akmenų vaikų prikelti. Jau kirvis medžiams prie šaknies pridėtas. Kožnas medis, nenešąs gerų vaisių, bus pakirstas ir į ugnį įmestas.

Ir žmonės klausė jo tarydami: ogi ką mes darysime? Jis atsakydamas tarė jiems: dvi sermėgi turįsis te duodie nei nei vienos ne turinčiamjam; ir valgio turįsis taipojau tedaro. Atėjo ir muitininkai pasikrikštydinti, tarydami jam: Mokįtojau, kągi mes darysime? Jis tarė jiems: ne prašykite daugiaus, kaip statyta. Tai klausė jo taipojau ir kareiviai, tarydami: kągi mes turime daryti? Ir jis tarė jiems: ne darykite nei vienam prispaudimą ir neteisybę, ir te pakanka jums jųsų alga.

Published in: on 12 lapkričio, 2010 at 13:12  Parašykite komentarą  
Tags: , ,