Išlikę žmonėmis

Ši sena  fotografija su labai įdomia istorija. Sename senelio albume radau. Kiek pasakojo senelis, čia, vienas iš Rusijos caro kareivių – mano prosenelis – Juozas Kuntrimas (sėdi pirmas iš dešinės), veiksmo vieta – Pirmojo pasaulinio karo frontas, 1918. Nu ir kas, pasakysite, buvo karas, daug buvo kareivių, daug nuotraukų. Bet, neskubėkite, pažiūrėkite atidžiau. Kad jie susikabinę rankomis? Taip, bet viskas čia dar įdomiau. Pažiūrėkite į tuos du, kurie sėdi viduryje, jie kitokie. Ne iš Rusijos caro armijos  jie, ir ne su vogtomis uniformomis, o priešai  –  tikri, gryni vokietukai. Sako, kad į karo pabaigą tas karas eiliniams kareiviams tiek buvo nusibodęs, kad jie nebešaudė vieni kitų, bet pliekdavo iš apkasų į medžių viršūnes. Kai gaudavo komandą nutraukti ugnį, susitikdavo kartu su vokietukais machorkos parūkyti. O kai vėl gaudavo komandą, grįždavo į apkasus, ir vėl  medžių viršūnes kulipkomis genėdavo. Rodos ten nebuvo nei  200 metrų tarp priešų apkasų.

Published in: on 31 gruodžio, 2009 at 22:21  Comments (6)  
Tags: , ,