Žmona

Salomono pamokslo žodžiai, 12:4

Moteriškė darbininkė yra vainikas savo vyro, bet tinginė yra pulis jo kauluose.

Salomono pamokslo žodžiai, 19:13, 14

Neprotingas sūnus yra savo tėvo širdies bėda, ir vaidininkė moteriškė yra nesiliaująs varvėjimas.

Namus ir lobį iš gimdytojų į dalyką gauname, bet išmintinga moteriškė ateiti nuo Pono Dievo.

Salomono pamokslo žodžiai, 21:19

Geriaus gyventi pustoje žemėje, ne kaip su vaidininke ir rusčia moteriške.

Salomono pamokslo žodžiai, 27:15, 16

Moteriškė vaidininkė ir varvėjimas nepaliaująs, kada didei lija mandagiai su kits kitu sulyginami.

Kurs ją apstabdo, tas stabdo vėją ir nor aliejų ranka nutverti.


Published in: on 26 kovo, 2010 at 09:09  Parašykite komentarą  
Tags: , , , ,